Reklam Takvimi

//Reklam Takvimi

Reklam Takvimi

Bir reklamcı için, müşterisiyle yaşadığı en büyük problemlerden birisi, aniden ‘şu özel günle ilgili bir şeyler yapalım’ cümlesiyle muhatap olmaktır.

Bir reklamcının müşterisine yüksek standartlarda iş çıkarabilmesi, fikir olarak, zaman olarak, lojistik olarak ve bütçe olarak buna hazır olmasıyla doğru orantılıdır. Hangi dönemde nasıl bir kampanya yapılacak?, hangi mecralar kullanılacak?, ne kadar bütçe ayrılacak?, özel gün ve gecelerle ilgili herhangi bir etkinlik yapılacak mı? Bu ve benzeri sorulara son dakikada hazırlıksız yakalanmak, hem düşük kaliteli, hem de yüksek maliyetli reklama sebep olur ve çoğunlukla da istenilen geri dönüşümü vermez.

Reklamcının en temel görevlerinden biri, her yıl sonunda ve diğer yılın hemen başında, müşterisiyle istişare ederek bir tanıtım reklam takvimi oluşturmaktır. Yukarda saydığım sebepler yüzünden bu zaruri bir eylemdir; Hem zaman olarak hazırlıksız yakalanmamak için hem de maliyetlerin daha düşük olması için. Hemen her mecranın iskontosu, bazı dönemlerde ve toplu satın almalarda çok yüksektir. Diğer kalemlerde de acil istenen her iş ekstra maliyettir.

Müşterilerin çoğunun bu ‘reklam ajandası’ fikrine sıcak bakmaması, yapılan bu planlamanın, kararlaştırılan reklam takvimi ve bütçenin, toplu görünmesinden kaynaklanıyor. Tecrübeyle sabit; bir firma sahibi ‘peki o günlerde paramız olmazsa, ödememiz yoğun olursa ne olacak?’ dedi. Ne olacak, bu takvimde yazanlar gökten inmiş ayetler değil ki esnemesin, iptal edilmesin, o ana göre yeniden değerlendirme yapılır. Ödemesi önceden yapılmış zaruri mecralar için yapılabilecek çok fazla bir şey yok tabi bunu da itiraf edelim.

Reklam mecrasının %90’ı iktisattaki arz-talep ilişkisinin tersine işler. Yani talep arttıkça arz artar, arz arttıkça maliyetler aşağı düşer. Bu reklam mecraları için geçerli değildir. Çünkü mecra aşağı yukarı sabittir ve arzı artmaz. Talep düştükçe o mecranın fiyatı düşer. Kışın açık hava reklamları nın fiyatlarının tercihin az olmasından dolayı düşük olması, bir gazete nin 3.sayfasının çok tercih ediliyor olmasından dolayı yüksek fiyatlı olması gibi.

Sizi çok teknik detaya boğmak istemiyorum. Özetle; bir firma-marka, reklam takvimi oluşturmadan reklam yapmaya devam ederse, hazırlıksız, görece niteliksiz ve yüksek maliyetlere katlanmak zorundadır.