REKLAMSIZ REKLAM ve ‘REKLAM GİDERLERİMİZİ DÜŞÜR!’

//REKLAMSIZ REKLAM ve ‘REKLAM GİDERLERİMİZİ DÜŞÜR!’

Geçtiğimiz günlerde bir müşterimin, ‘reklama çok para harcıyoruz, bizim reklam giderlerimizi azaltacak bir yol bulamaz mıyız?’ sorusu üzerine bu yazıyı yazma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Reklam ve tanıtım giderleri birçok yolla azaltılabilir, ben burada 3 yoldan bahsedeceğim;

1-Reklam mecraları azaltılabilir, reklam mecrası bir taneyse daha seyrek aralıklarla kullanılabilir. Peki ‘reklam giderlerimiz azalsın’ derken kastedilen reklam yayınlama sıklığı ve mecra çeşitliliğinden vazgeçme midir? Hayır. Müşteriler, Ulusal ve Adana Reklam Ajansları, tabiki daha az görünebilirliği istemez. Bu seçeneği eledik.

2-Kullanılan reklam mecralarını ve yapılan işleri daha ucuz bir satın almayla gerçekleştirnek. Bu da Ulusal ve Adana Reklam Ajansları na ‘siz mecraları bize pahalıya alıyorsunuz ya da satıyorsunuz’ demektir bir yönüyle. Bu bir telefonla zaten sizinle çalışmak için kapıda bekleyen onlarca başka reklam ajansına genel fiyat bilgisi alarak check edilebilecek bir durumdur. Hiçbir ajans elindeki müşteri(ki bu devirde sağlam çalışılabilen müşteri çok değerlidir) pörtföyünü bu şekilde riske sokmak istemez. Bu seçeneği de eledik.

3-Hiç reklam yapmamak; ‘aslında bizim elimizdeki müşteri bize yetiyor, zaten talebi karşılayamıyoruz, yeni pazarlara açılma gibi bir düşüncemiz ve kapasitemiz yok’ düşüncesindeysek, zaten reklam yapmıyoruz demektir(zaruri matbu evraklar dışında). Bu durumda reklam yapmıyorken, reklam giderini düşüremeyiz. Bu seçeneği de eledik.

Bütün seçenekleri eledik, nasıl olacak peki?

Yeni reklam-pazarlama araştırmaları bize Mavi Okyanus-Kızıl Okyanus Stratejilerini zorunlu kılıyor. Akademisyen olmadığım ve akademik dille anlatmanın reel ortama pek katkı sağlamadığına inandığım için, vülgarize ederek söylememiz gerekirse ‘yeni pazarlama mecraları ve yeni  tanıtım-reklam mecraları oluşturma’ bunların başında geliyor. Mesela, herkesin deli gibi şubeleşme yoluna gittiği bir dönemde, bir tane bile stoğunuz bulunmadan, o yüzlerce şubesi olan markalarla ciro yarıştırabilirsiniz. E-Ticaret, dijital mecralarda platform açma, sosyal medyayı reklam-pazarlama nın en nemli ayaklarından biri olarak görme ve bu yönde harcanan parayı boşa gitmiş gibi düşünmeme.

Kendinize partner olarak seçtiğiniz, ama Ulusal ama yerel (Adana Reklam Ajansları ) ajanslarla, bukonuda rutin görüşmeler yaparak reklam harcamalarınızı azaltabilirsiniz!